Sample menu:

Hronika:

31. April 2015
Stranice Finsko-Bosanskohercegovačkog društva prestale s radom.

link »

 
Kako se prijaviti za učešće na lokalnim izborima 2020?

Provjerite jeste li registrovan za izbore i na kom biračkom mjestu trebate glasati:
http://www.izbori.ba/Lokalni_izbori_2020-kontrola

Ako ste registrovani za izbore i glasat ćete na mjestu na kom ste registrovani Vi ne trebate ništa mijenjati niti podnositi bilo kakvu prijavu.

Ako niste registrovani, trebate:
1. Popuniti prijavu za učešće na izborima PRP-1 (Obrasci/Formulari su modifikovani i prilagođeni za popunjavanje računarom.)
         Primjer popunjenog obrasca PRP-1 Modifikovan obrazac PRP-1 u PDF ili Word formatu.
2. Popunjenu prijavu ispišite (ako nemate pisač/printer zamolite nekoga da to uradi za Vas)
3. Potpišite prijavu, fotokopirajte jedan od važećih ličnih dokumenata i pošaljite na adresu Centralne izborne komisije.
U vodiču za prijavu birača je navedeno koji su validni (važeći) dokumenti.
Najsigurniji način je da skenirate potpisanu prijavu i dokument za identifikaciju i sve to pošaljete emailom

Ako ste registrovani za učešće na izborima i Vaše biračko mjesto je u BiH, a želite glasati putem pošte ili u nekom od diplomatskih predstavništava u svijetu trebate:
1. Popuniti prijavu za učešće na izborima PRP-2 (Obrasci/Formulari su modifikovani i prilagođeni za popunjavanje računarom.)
           Primjer popunjenog obrasca PRP-2 Modifikovan obrazac PRP-2 u PDF ili Word formatu.
2. Popunjenu prijavu ispišite (ako nemate pisač/printer zamolite nekoga da to uradi za Vas)
3. Potpišite prijavu, fotokopirajte neki od važećih ličnih dokumenata i pošaljite na adresu Centralne izborne komisije.
     U vodiču za prijavu birača je navedeno koji su validni (važeći) dokumenti.
Najsigurniji način je da skenirate potpisanu prijavu i dokument za identifikaciju i sve to pošaljete emailom

Pojednostavljeno:
Birači koji nisu glasali na posljednjim Općim izborima 2018. godine ili se prvi put prijavljuju, ispunjavaju i potpisuju obrazac PRP- 1 i isti dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji BiH, uz relevantne priloge.
Birači koji su glasali na prethodnim Općim izborima 2018. godine, ispunjavaju obrazac prijave PRP-2 i isti dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji BiH priloživši uz obrazac kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata s fotografijom.   
       

Vodič za prijavu birača za glasanje izvan BiH za Lokalne izbore u BiH 2020. godine


Primjeri popunjenih obrazaca:
PRP-1 PRP-2
 
Modifikovani Obrasci:
PDF-format MS Word
PRP-1.PDF PRP-1-doc
PRP-2.DF PRP2.doc
 
Originalne obrasci
PRP-1 PRP-2
 
Pretraživač DKP BiH
     D = Diplomatsko
     K= Konzularno
     P= Predstavništvo

                Lista DKP u kojima će biti organizovani izbori (Lista objavljena 25.5.).        
 
Kontaktirajte nas za vaš baner
  IT usluge, Usluge tumačenja i prevođenja  
IT usluge, Usluge tumača,
Prevođenje dokumenata
... itd. itd
IT usluge, usluge prevodjenja i tumačenja
 

Ako cijenite kvalitetu, onda je ovo mjesto za Vas