Sample menu:

Hronika:

31. April 2015
Stranice Finsko-Bosanskohercegovačkog društva prestale s radom.

link »

Aktualno
 
Informacije o Centrima za lokalni razvoj i dijasporu - CLDD
11.05.2011.
CLDD Centri za lokalni razvoj i dijasporu  djeluju od 2003. godine  u sedam  gradova u Bosni i Hercegovini...
Pogledaj kompletnu informaciju u PDF formatu
   
   Poziv za 5. kongres bosanskohercegovačke dijaspore  (pogledaj plakat)
Poštovani, želimo vas obavijestiti da će u Sarajevu od 21. do 23. maja ove godine, u organizaciji Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine biti održan 5. kongres bosanskohercegovačke dijaspore. (pogledaj poziv)
 
Delegacija Parlamenta BiH u dvodnevnoj posjeti Finskoj
Delegacija Parlamenta BiH posjetila je Finsku. U toku dvodnevne posjete razgovori su se vodili oko liberalizacije viza za gradjane BiH, pristupanj BiH EU i reformi Ustava BiH nakon presude u Strasburu, kao uslovu za nastavak pregovora te putu BiH ka punopravnom clanstvu NATO:u.
Finska ja takodje podrzala kandidaturur BiH za nestalnog clana Vije
ća Sigurnosti.
U Finskim medijima kao najvažnija tačka u razgovorima je istaknut razgovor oko izmjena postojećeg Ustava BiH (Dejtonski mirovni sporazum) koji krši osnovna ljudska prava o jednakosti, a to je da svako ima pravo da bira i da bude biran, bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost. 

   Vijest o susretu delegacija na stranicama parlamenta BiH

   Vijest o susretu delegacija na stranicama Finskog parlamenta
 
   Obavijest za kozarčane regije Mikkeli!
 
PRAKSA ZA STUDENTE IZ BH. ISELJENIŠTVA
Ministarstvo za ljudska prava iz izbjeglice Bosne i Hercegovine pruža priliku studentima bh. porijekla u dijaspori da praksu koju su obavezni obaviti tokom studija obave u okviru ovog Ministarstva.
   Pogledaj obavijest u PDF-formatu
 
OBAVJEŠTENJE AMBASADA BiH GRADJANIMA KOJI ŽIVE U INOSTRANSTVU
   
Kao uvod u ovu temu pažljivo pročitajte slijedeća obavještenja sa web stranica BiH ambasada:
 

"S obzirom na zakonsku obavezu evidentiranja JMBG, Ambasada BiH ne može izdati nijedan pašoš, ako osoba koja podnosi zahtjev nije evidentirana u jedinstvenoj bazi podataka CIPS-a, bez obzira što ima važeci pasoš. Prema tome potrebno je prethodno obaviti evidentiranje JMBG, pa tek onda pristupiti izdavanju pasoša. Po osnovu važeceg pasoša zahtjev može biti zaprimljen bez uvjerenja o državljanstvu i rodnog lista (ne starijeg od 6 mjeseci) samo osobama koje posjeduju novu (CIPS-ovu) licnu kartu, vozacku dozvolu, ili imaju važeci pasoš, izdat u Bosni i Hercegovini. Kod podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša po osnovu isteka roka važnosti pasoša obavezno je pribaviti rodni list i uvjerenje o državljanstvu, kao i do sada. Djeca rodena od 2003. u inostranstvu, kao što smo gore istakli, koja su upisana u maticnu knjigu rodenih u BiH uglavnom su evidentirana, ali savjtujemo ipak da kntaktirate Ambasadu radi provjere (  može i telefonski ), kako bi se izbjegli nesprazumi."
 
OBRASCE ZA PRIJAVU I ODREDJIVANJE JMBG-a REUZMITE OVDJE:
http://www.fikret.fi/BiH/uputstva.htm
l
 
Izrada prostornog plana u rs
U rs je u toku izrada prostornog plana. Prostorni plan bi trebao biti uradjen do 2015-te godine.
Vlada rs je doijela niz odluka, zakona i izmjena u važećim zakonima koje regulišu izradu prostornog plana.
  Opširnije

I još poneki link:
http://opstinaprijedor.org/content.php?content_category=58
http://www.poreskaupravars.org/SiteCir/Ppo.aspx
Upis u Fiskalni Registar Nepokretnosti (ObrasciUputstva)
Novije <<     >> Starije
 
Kontaktirajte nas za vaš baner
  IT usluge, Usluge tumačenja i prevođenja  
IT usluge, Usluge tumača,
Prevođenje dokumenata
... itd. itd
IT usluge, usluge prevodjenja i tumačenja

Gledajte sve ex YU kanale putem interneta